پس از اینکه مشخص شد پریسا جهانفکریان دختر وزنه‌بردار ایران سهمیه المپیک گرفته، اعلام کرد تحت عمل جراحی قرار گرفته است، مسئله‌ای که اعزام او به المپیک را در هاله‌ای از ابهام قرار داد و سفرش به توکیو را منوط به تایید سلامت این ورزشکار به منظور شرکت در مسابقات کرده است. سیداشکان اردیبهشت، دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی در رابطه با آخرین وضعیت جهانفکریان، عنوان کرد:«هم‌اکنون این ورزشکار در حال انجام معاینات پزشکی از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی است و معاینات وی هنوز نهایی نشده است. ورزشکار باید تحت معاینات پزشکی از سوی پزشکان معتمد فدراسیون پزشکی ورزشی قرار گیرد و به طور حتم پزشک معالج وی که عمل جراحی را انجام داده نیز نظر پزشکی خود را ارائه می‌کند.» وی افزود:«در مجموع علاوه بر نظر تخصصی پزشک معالج ورزشکار که وی را تحت عمل جراحی قرار داده، نظرات تخصصی پزشکان معتمد ارتوپد فدراسیون پزشکی ورزشی به کمیته ملی المپیک جهت تصمیم‌گیری به منظور اعزام ورزشکار به المپیک توکیو ارسال می‌شود.» اردیبهشت با اشاره به اینکه معاینات پزشکی صورت گرفته از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی روند چند ایستگاهی است، خاطرنشان کرد:«معاینات عمومی، معاینات قلب و عروق، معاینات تخصصی ارتوپدی، آزمایشات، مشاوره روانشناسی، تغذیه و... برای ورزشکار در دستور کار قرار دارد که فرآیند زمان‌بری است اما امروز (دیروز) معاینات ورزشکار به پایان می‌رسد و پس از آن نظر پزشکی به دست آمده در رابطه با معاینات به کمیته ملی المپیک ارسال می‌شود تا در رابطه با اعزام ورزشکار به منظور انجام مسابقات تصمیم‌گیری شود.»