نشست کادر سرپرستی کاروان اعزامی ایران به المپیک ۲۰۲۰ توکیو با حضور رضا صالحی‌امیری رییس کمیته ملی المپیک و اعضای کادر در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد. در این نشست نصرا... سجادی سرپرست کاروان اعزامی به المپیک اعضای کادر سرپرستی را نیز معرفی کرد. به این ترتیب در المپیک توکیو پیمان فخری معاون کاروان، فرید فتاحیان مسئول امور بین‌الملل کاروان، محمود عبداللهی مسئول رسانه‌ای کاروان، اصغر فرخی مسئول امنیت کاروان، دکتر غلامرضا نوروزی مسئول پزشکی کاروان، ‌سیداحمد بابایی مسئول مالی کاروان، حمید سلامی مسئول تشریفات کاروان، بهداد سلیمی عضو کادر سرپرستی کاروان‌، مهدی چراغی عضو کادر سرپرستی کاروان، فاطمه موسوی‌زاده عضو کادر سرپرستی کاروان و دکتر اشکان اردیبهشت عضو کادر سرپرستی کاروان خواهند بود. دکتر سجادی همچنین به بیان مسئولیت‌های هرکدام از آنها پرداخت.