سیامک افروزی پزشک تیم ملی والیبال درباره وضعیت و شرایط اردو گفت:«۸۰ درصد تمرکزم برای نگهداری و کنترل شرایط اردو است. تست‌های کرونا در آزمایشگاه معتبر دو بار چک و همه چیز دقیق انجام می‌شود. نمی‌توانیم آمار را به صفر برسانیم اما تا جایی که امکان دارد آن را به حداقل رسانده ایم. هیچگونه تعارفی با کسی نداریم و اگر نتیجه تست بازیکنی مثبت شود، آن را از طریق سایت رسمی فدراسیون اعلام خواهیم کرد.» او درباره ارتباطش با آلکنو، سرمربی تیم ملی افزود:«شاید با توجه به چیزهایی که درباره آلکنو دیده و شنیده بودم فکر می‌کردم رفتارش تند باشد اما او بی‌نهایت انسان خوبی است. نتیجه گرفتن در دنیا به همین راحتی به دست نمی‌آید و پشت آن دانش بالایی است. مطمئنا فرد باید در همه زمینه‌ها با دید باز عمل کند. آلکنو چنین شخصیتی دارد و قهرمان المپیک شد. ارتباط قوی با او دارم. آلکنو حدودا روزی یک ساعت راجع به مسائل درمانی بازیکنان با من صحبت می‌کند.»