سیده‌الهام حسینی وزنه‌بردار تیم ملی ایران توانست یک بار دیگر خوش بدرخشد. او که به تازگی در مسابقات قهرمانی آسیا حضور پیدا کرده بود، در مسابقات دسته 81 کیلوگرم در حالی که می‌توانست با کسب مدال برنز تاریخ‌سازی کند به کارش با عنوان پنجمی پایان داد. با این حال او با مهار وزنه 122 کیلوگرمی در حرکت دوضرب توانست رکورد وزنه‌برداری زنان را به عنوان تنها بانویی که سنگین ترین وزنه را بالای سر برده، به نام خود بزند. حسینی در حرکت دوضرب هر سه وزنه‌ 111، 118 و 122 کیلوگرم را مهار کرد و بدین ترتیب با مجموع 213 کیلوگرم به کار خود با عنوان پنجمی در این مسابقات پایان داد.