در آخرین روز از مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا، رقابت دسته فوق سنگین زنان (۸۷+ کیلوگرم) برگزار شد و تیم ملی ایران برای اولین مرتبه یک نماینده داشت. فاطمه یوسفی در اولین رقابت بین‌المللی خود با حضور 6 وزنه‌بردار دیگر، رکورد ۸۷ کیلوگرم یک ضرب، ۱۲۱کیلوگرم دوضرب و مجموع ۲۰۸ کیلوگرم را به ثبت رساند و در جایگاه هفتم آسیا قرار گرفت. یوسفی در اولین حرکت یک‌ضرب، ۸۲ کیلوگرم را از پشت سر انداخت. پس از آن در حالی که برای حضور مجدد روی تخته آماده می‌شد، الناز باجلانی دیگر ملی‌پوش ایران سعی می‌کرد او را آرام کند و به یوسفی گفت که  فکر کند در تمرین هستند و چیز خاصی نیست. یوسفی در دومین حرکت، ۸۲ کیلوگرم را مهار کرد.  او در حرکت سوم نیز ۸۷ کیلوگرم را بالای سر برد و به کار خود در یک ضرب پایان داد. فاطمه یوسفی در اولین حرکت دوضرب ۱۱۰ کیلوگرم را مهار کرد. در حرکت دوم ۱۱۹ کیلوگرم را بالای سر برد و داوران سه چراغ سفید به او دادند اما هیات ژوری وزنه او را نپذیرفت و چراغ قرمز داد. اکبر خورشیدی مشاور فنی تیم ملی زنان ایران کارت چلنج داد تا هیات ژوری دوباره حرکت یوسفی را بررسی کند اما باز هم هیات ژوری همان رای قبلی را داد و وزنه قبول نشد. کادر فنی برای حرکت سوم، وزنه او را به ۱۲۱ کیلوگرم افزایش داد و دختر ملی‌پوش ایران این وزنه را بالای سر برد. او با مجموع ۲۰۸ کیلوگرم به کار خود پایان داد.