فدراسیون تنیس روی میز به دنبال این است که با فراهم کردن شرایط لازم و جلب موافقت‌های داخلی و خارجی، دوباره رقابت‌های بین‌المللی در این رشته را به میزبانی کشورمان برگزار کند. این موضوع در نشست آنلاین هفته گذشته میان مسئولان ایران و نماینده فدراسیون جهانی تنیس روی میز  مطرح شد. فدراسیون ایران در واقع قصد دارد میزبانی‌های بین‌المللی را با برگزاری تورنمنت جام فجر از سر بگیرد. رویدادی که در دوره ریاست شاهرخ شهنازی و محمد زارع‌پور به صورت متوالی برگزار شد اما قوانین جهانی و الزام به رعایت آنها که ناقض برخی تاکیدات داخلی بود به مرور باعث سلب امتیاز برگزاری این رقابت‌ها از ایران شد. طوری که از سال ۹۳ که آخرین دوره جام فجر در تهران برگزار شد تا به امروز رویدادی با این عنوان و در کل هیچ رویداد بین‌المللی دیگری به میزبانی تنیس روی میز کشورمان برگزار نشده است. به دنبال تلاش‌های فدراسیون و رایزنی‌ها، فدراسیون جهانی با برگزاری تورنمنت جام فجر موافقت کرد. قرار است این رقابت‌ها آبان برگزار شود و بدین ترتیب نام ایران هم بعد از هفت سال به عنوان یکی از برگزارکنندگان مسابقات در تقویم ITTF ثبت شود.