سایت جهانی فدراسیون جودو با گذشت یک هفته از پایان رقابت‌های قهرمانی آسیا امتیازات این رقابت‌ها را در رنکینگ جهانی و المپیکی ثبت کرد. همین موضوع باعث شد تا اولین سهمیه المپیک برای جودو کشورمان فعلا کسب شود. محمد محمدی‌بریمانلو سرگروه تیم ملی جودو در رقابت‌های قهرمانی آسیا در تیم پنج نفره کشورمان بهترین عملکرد را داشت و با ایستادن در مکان پنجم ۱۲۶ امتیاز کرد و با ایستادن در مکان پنجاه‌وششم رنکینگ المپیکی از طریق سهمیه قاره‌ای، جواز حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۱ توکیو را کسب کرد. بر اساس قوانین فدراسیون جهانی نفرات اول تا بیست و دوم رنکینگ فدراسیون جهانی به صورت مستقیم جواز حضور در المپیک را کسب خواهند کرد و بهترین جودوکار هر قاره در وزن خودش نیز از طریق سهمیه قاره‌ای جواز حضور در المپیک را کسب می‌کند. با توجه به مسابقات پیش رو و فاصله اندک تا بازی‌های المپیک احتمال تغییر در این سهمیه وجود دارد. در همین راستا او برای ارتقای رنکینگ جهانی خود به دو مسابقه بین‌المللی و گزینشی المپیک توکیو اعزام خواهد شد.