مسابقات شمشیربازی زون آسیا که انتخابی المپیک توکیو است، از پنجم اردیبهشت در ازبکستان آغاز می‌شود. ایران در اسلحه‌های اپه و فلوره مردان، اپه، فلوره و سابر زنان نماینده خواهد داشت و به دنبال گرفتن سهمیه المپیک در این اسلحه‌ها است. از این رو مسابقه انتخابی در اسلحه‌های فلوره مردان و زنان و اپه زنان برگزار شد و ملی‌پوشان اعزامی به مسابقات زون آسیا مشخص شدند. به این ترتیب در اسلحه فلوره علیرضا ادهمی و نگین کافی و در اسلحه اپه پریا ماهرخ به این رقابت‌ها اعزام می‌شوند. همچنین انتخابی اسلحه‌های اپه مردان و سابر زنان هم در هفته جاری برگزار می‌شود و تکلیف نفر اعزامی در این دو اسلحه نیز مشخص خواهد شد. شمشیربازی ایران برای المپیک توکیو تاکنون در اسلحه سابر مردان موفق به کسب سهمیه تیمی شده است.