عبدالمهدی نصیرزاده که هفته گذشته با کسب اکثریت آرای اعضای مجمع به عنوان رییس فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی انتخاب شد، در نخستین اظهار نظرش عنوان کرده قصد دارد چند رشته جدید از جمله «کراس فیت» را به مجموعه این فدراسیون اضافه کند. این اظهار نظر در حالی صورت گرفته که «کراس فیت» از سال ۱۳۹۰ در زیرمجموعه فدراسیون ورزش‌های همگانی تشکیل شده و از آن زمان تاکنون نیز یکی از انجمن‌های فعال و تاثیرگذار در این فدراسیون است. سهراب آزاد رییس کمیته کشوری کراس فیت با اشاره به اظهار نظر جنجالی رییس فدراسیون بدنسازی گفت:«نصیرزاده احتمالا اطلاعی از ماهیت کراس فیت ندارد و مشخص نیست با این اظهارات غیرکارشناسی چه هدفی را دنبال می‌کند. ماهیت این دو رشته با هم متفاوت است اما سوالم اینجاست آیا واقعا ایجاد این حاشیه‌ها و رفتارهای غیرتخصصی و ناکارآمد از سوی رییسی که بعد از چند روز از انتخاباتش آن را مطرح کرده، صحیح است؟»