پس از 9 ماه تعطیلی سرانجام ملی‌پوشان سابر ایران برای حضور در اردوی تیم ملی فرا خوانده شدند. طبق روال موجود سابریست‌ها برای رسیدن به اردو ابتدا باید تست کرونا می‌دادند. اتفاقی که رخ داد و نتیجه‌اش باعث شوکه شدن ملی‌پوشان و فدراسیون شد. چراکه پاسخ تست PCR علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی و فرزاد باهرارسباران مثبت شد تا آنها به جای اردو، راه قرنطینه را در پیش بگیرند. علی پاکدامن به دلیل ساکن بودن در تهران، به خانه بازگشت اما رهبری، فتوحی و باهر چون از شهرهای مختلف آمده بودند، در خوابگاه شمشیربازی در ورزشگاه شیرودی قرنطینه شدند و هر کدام از آنها در یک اتاق جداگانه قرار دارند. با توجه به نتیجه آزمایش این ملی‌پوشان این احتمال داده شده که آنها اوج بیماری را پشت سر گذاشته‌اند و در اواخر دوران بیماری هستند. از این رو قرار است یک هفته در قرنطینه بمانند و سپس مجددا تست بدهند. مجتبی عابدینی کاپیتان تیم سابر به دلیل مصدومیت کتف در این اردو حضور نداشت اما طبق گفته باقرزاده رییس فدراسیون به صورت جداگانه از او نیز تست کرونا گرفته خواهد شد.