فدراسیون وزنه‌برداری در نظر دارد اردوی تیم ملی را از ۹ آبان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آغاز کند. با توجه به شدت یافتن شیوع ویروس کرونا، فدراسیون وزنه‌برداری درخواستی به فدراسیون پزشکی ورزشی ارسال کرده است تا باز هم نظر خود را در مورد برگزاری اردو عنوان کند اما تاکنون مجوز برگزاری اردوی وزنه‌برداری لغو نشده است. در صورتی که برگزاری اردو پا برجا باشد نفراتی که به این اردو دعوت می‌شوند قرنطینه کامل خواهند بود و وزنه‌برداران تا پایان اردو امکان خروج ندارند و افراد غیرورزشکار هم اجازه ورود نخواهند داشت. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در فروردین ۱۴۰۰ برگزار می‌شود و از امتیاز بالایی برای کسب سهمیه المپیک برخوردار است.