فدراسیون کشتی ایران به اتحادیه جهانی اعلام کرد، در صورت برگزاری رقابت‌های قهرمانی جهان، تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران را به این رقابت‌ها اعزام خواهد کرد. محمد ابراهیم امامی درباره علت تاخیر اتحادیه جهانی کشتی در تعیین تکلیف برگزاری یا برگزار نکردن رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان که قرار است اواخر آذر در صربستان برگزار شود، گفت:«قبلا اتحادیه جهانی اعلام کرده بود دو ماه مانده به شروع مسابقات که اواخر آذرماه است، رای نهایی را اعلام کند که روز دوشنبه هفته جاری دقیقا دو ماه مانده به مسابقه می‌شود و اگر در این تاریخ در مورد برگزاری یا برگزاری نشدن مسابقات اطلاع رسانی شود، اتحادیه جهانی به قولش عمل کرده است.»  سخنگوی فدراسیون کشتی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت برگزاری رقابت‌های قهرمانی جهان، ایران نیز در این رویداد شرکت می‌کند یا خیر؟ خاطرنشان کرد:«اخیرا اتحادیه جهانی کشتی به فدراسیون‌های عضو نامه فرستاد و نظر آن‌ها را درباره حضور یا حضور نداشتن در این رقابت‌ها جویا شد که فدراسیون کشتی ایران نیز اعلام کرد اگر مسابقات برگزار شود در آن شرکت خواهد کرد.»