فدراسیون جهانی وزنه‌برداری (IWF) با دادن صندلی‌های کمیسیون‌ ضددوپینگ به اعضای مستقل گام دیگری برای پاکسازی این رشته ورزشی از دوپینگ برداشت. اورسولا پاپاندریا رییس موقت IWF  گفت:«اطمینان از اینکه وزنه‌برداری یک ورزش پاک است، به طیف وسیعی از فرایندها، اصول و عناصر فرهنگی بستگی دارد. کمیسیون ضد دوپینگ جدید فدراسیون جهانی و گروه نظارت مستقل از مولفه‌های اساسی تلاش‌های ما برای ارتقای وزنه‌برداری پاک و محافظت از وزنه‌برداران تمیز هستند. نوع تغییراتی که ما برای اطمینان از اعتبار ورزش و ورزشکاران خود اعمال می‌کنیم، روند ساده‌ای نیست اما این برای آینده ما حیاتی است.» در زمان ریاست تاماش آیان در فدراسیون جهانی نمونه‌های زیادی از تست‌های مثبت دوپینگ مخفی ماند.