سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی با حضور در فدراسیون جودو مجوز برگزاری اردوهای تیم ملی جودو را صادر کرد. جودوی ایران در حالی این مجوز را گرفته که از سال گذشته با حکم فدراسیون جهانی تعلیق شده و فعلا حق شرکت در هیچ مسابقه بین‌المللی را ندارد. در ماه جاری آرش میراسماعیلی به همراه یک هیات اعزامی از ایران قرار است در دادگاه CAS برای رسیدگی به پرونده تعلیق جودوی ایران شرکت کنند. باید دید هدف فدراسیون از برپایی اردوی تیم ملی چه خواهد بود چون فعلا علاوه بر تعطیلی که کرونا بر ورزش جهان حاکم کرده، جودوی ایران به واسطه تعلیق نمی تواند در هیچ رویدادی شرکت کند.