بعد از انتخابات کمیسیون ورزشکاران و انتخاب هادی ساعی به عنوان رییس و مجتبی عابدینی به عنوان نایب رییس، از سوی دبیر کل کمیته ملی المپیک معصومه قربانی از کارمندان رسمی و باسابقه کمیته ملی المپیک به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شد. معصومه قربانی دارای مدرک ارشد مدیریت و 23 سال سابقه کار در سمت‌های مختلف کمیته ملی المپیک است که با توجه به داشتن حسن سوابق و تجارب لازم از سوی کیکاووس سعیدی به عنوان دبیر کمیسیون ورزشکاران انتخاب شد.