ژاپنی‌ها بنای پنج حلقه المپیک را که روی خلیج توکیو نصب کرده بودند، با تعویق بازی‌های المپیک به طور موقت برداشتند. ژاپنی‌ها عنوان کرده‌اند که علت برداشتن پنج حلقه المپیک بازرسی ایمنی است. انتظار می‌رود بعد از انجام کار روی حلقه‌ها دوباره در همان مکان نصب شود. بنای پنج حلقه المپیک در ماه ژانویه ۲۰۲۰  شش ماه قبل از افتتاحیه بازی‌ها، در خلیج توکیو نصب شد و ۳۳ متر طول، ۱۵ متر ارتفاع  و ۶۹ تن وزن دارد. اکنون بازی‌های المپیک و پار‌المپیک توکیو به علت شیوع ویروس کرونا تا سال ۲۰۲۱ به تعویق افتاده است .محل نصب پنج حلقه جایی است که قرار است مسابقات شنا، ماراتن و سه‌گانه المپیک توکیو برگزار شود.