مهلت 10 روزه ثبت‌نام مجمع انتخاباتی شطرنج به پایان رسید و نخستین کاندیدایی که برای حضور در مجمع ثبت‌نام کرد کسی نبود جز شادی پریدر؛ او که نخستین بانوی شطرنج‌باز ایرانی است که به درجه استاد بزرگی بانوان دست پیدا کرده، پست نایب رییسی بانوان فدراسیون شطرنج و عضویت در کمیسیون بانوان فدراسیون جهانی شطرنج را عهده‌دار است. با توجه به حساسیت انتخابات و رعایت عدالت و شرایط برابر همه کاندیداها پیش‌بینی می‌شود مدیریت فعلی فدراسیون از پریدر بخواهد از پست نایب رییسی خود انصراف دهد تا از بروز هر نوع اتهام مهندسی انتخابات یا جانبداری از کاندیدایی خاص جلوگیری کنند. در پایان مهلت نام‌نویسی، 9 کاندیدا برای شرکت در مجمع انتخاباتی شطرنج ثبت‌نام کرده‌اند. پیش از این هم مهرداد پهلوان‌زاده ریاست این فدراسیون را بر عهده داشت که در این دوره کاندیدا نشد.