فدراسیون جهانی تیراندازی ماه گذشته آخرین رنکینگ ورزشکاران را در ماده‌های مختلف اعلام کرد اما با توجه به شیوع ویروس کرونا و لغو رویدادهای مختلف، آخرین به روزرسانی فدراسیون جهانی 31 مارس 2020 (12 فروردین) درج شده است. فدراسیون جهانی تیراندازی آخرین شرایط سیستم کسب سهمیه المپیک را نیز اعلام کرده است. فدراسیون جهانی تیراندازی ضمن تصویب توزیع سهمیه‌های باقی مانده قاره اروپا، تخصیص 12 سهمیه باقی مانده از رنکینگ که قرار بود پس از مسابقات جام جهانی هند در خردادماه امسال اعلام شود را لغو کرد. بر اساس امتیاز و جایگاه ورزشکاران در رنکینگ 31 مارس 2020 (12 فروردین 99) و امتیاز کسب شده ورزشکاران در یک مسابقه جام جهانی که بین ماه‌های مارس و آوریل سال 2021 (اسفند 99، فروردین و اردیبهشت 1400) برگزار می‌شود، فدراسیون جهانی نام ورزشکاران حائز شرایط کسب سهمیه در 12 ماده را تا نیمه خرداد 1400 اعلام خواهد کرد.