غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد که موضوع قهر کردنش در نشست با دبیر سر ماجرای انتخابی همچنان ادامه دارد، درباره چرخه انتخابی گفت:«همه ما نگران شرایط کشتی هستیم. امروز کشتی نیاز به آرامش، همدلی و انسجام دارد. هرچند در بعضی از مسائل اختلاف نظر رخ می‌دهد. برای اینکه به موفقیت برسیم باید کنار هم قرار بگیریم. ما هم روی جزئیاتی از کار اختلاف نظر داریم. درنهایت امیدوارم همه این تلاش‌ها و جلسات به موفقیت در میادین بزرگ منتج شود.» او درخصوص اینکه گفته شده با قهر جلسه را ترک کرده، گفت:«انتخابی باید به صورتی تدوین شود که قابل اجرا باشد. در سال المپیک نباید آزمون و خطا و خودزنی کنیم و این طرح باید با کمترین اشتباه اجرا شود. در جلسه صحبت‌هایی مطرح شد و من هم نظرم را دادم و از جلسه خداحافظی کردم و بیرون رفتم. اهل قهر و آشتی نیستم یا می‌مانم کار می‌کنم یا می‌روم. نباید اتفاقی که قبل از لندن رخ داد، دوباره تکرار شود. با تمام وجود در خدمت کشتی هستم. باید در این طرح شأن سرمربی دیده شود و درنهایت اتفاقی رخ دهد که سود کشتی باشد.»