فضل‌ا... باقرزاده رییس فدراسیون شمشیربازی در مورد شرایط شمشیربازی عنوان داشت:«ما منتظریم که فدراسیون جهانی برنامه‌های خود را اعلام کند تا براساس آن ما هم برنامه‌ریزی کنیم. در حال حاضر مسابقات انتخابی المپیک در رشته‌های فلوره و اپه باقی مانده و رقابت‌های زون آسیا هم لغو شده است.» وی ادامه داد:«بخشی از لیگ ما باقی مانده که باید آن را برگزار کنیم. هر زمانی که ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کند که فعالیت‌های ورزشی آزاد است، ادامه مسابقات را بدون حضور تماشاگر برگزار می‌کنیم چون ملی‌پوشان با باشگاه‌ها قرارداد دارند و باید حقوق خود را دریافت کنند.»