تعلیق جودوی ایران در سال گذشته با اعتراض فدراسیون و نهادهای تصمیم گیرنده روبه‌رو شد و در همین راستا فدراسیون جودو با همراهی و هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک نسبت به حکم صادره اعتراض رسمی کرد. بعد از اعلام رای اصلی تعلیق، فدراسیون با شکایت به دادگاه CAS وکیل و داور را هم معرفی کرد و قرار بر این شد تا در جلسه‌ای در روزهای ابتدایی سال جدید به اعتراض ایران رسیدگی شده و در این زمینه تصمیم‌گیری شود. شیوع ویروس کرونا اما سبب شد تا جلسه CAS به تاخیر بیفتد و به زمان دیگری موکول شود.