<![CDATA[روزنامه توسعه ایرانی]]> https://www.toseeirani.ir Wed, 11 Dec 2019 12:37:18 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[تازه‌های علم]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7114 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/7114-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85 ]]> Wed, 27 Feb 2019 11:56:40 +0000 <![CDATA[راز پیدایش جواهرات در زمین چیست؟ ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7113 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/7113-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
]]>
Wed, 27 Feb 2019 11:56:40 +0000
<![CDATA[مهاجرت معکوس به روستا در سایه فناوری]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7112 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/7112-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
رشد بی‌رویه شهرها و بخصوص حواشی آنها، حاشیه نشینی، نارسایی‌ها و پیچیدگی‌های اجتماعی و انسانی، مهاجرت و مسائل اقتصادی در تزلزل و فروپاشی حیات روستایی ریشه دارد و رشد و توسعه بسیاری از شهر‌ها درگرو ساماندهی عرصه‌های روستایی است. در دهه‌های گذشته تحولات اقتصادی اجتماعی حاکم برکشور از یک سو و آگاهی جمعیت از سوی دیگر سبب حرکات شدید مهاجرتی گردیده که این جابجایی دربعضی مناطق کشور با شدت بیشتری همراه بوده است. در همین راستا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است ایجاد ارتباط با کیفیت در روستا‌ها از شاخص‌های مهمی است که می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی شود و از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری ‌کند.
]]>
Wed, 27 Feb 2019 11:56:40 +0000
<![CDATA[جامعه-شهری]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7078 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/7078-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C ]]> Tue, 26 Feb 2019 12:03:57 +0000 <![CDATA[طراحان بیلبورد میدان ولیعصر به جایگاه زن بی‌توجهند؟]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7077 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/7077-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%86%D8%AF
]]>
Tue, 26 Feb 2019 12:03:57 +0000
<![CDATA[معلم کارمند نیست!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7076 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/7076-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
]]>
Tue, 26 Feb 2019 12:03:57 +0000
<![CDATA[تازه‌های علم]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7003 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/7003-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85 ]]> Sun, 24 Feb 2019 17:37:05 +0000 <![CDATA[عکسبرداری و فیلمبرداری از بیماران مجاز است؟]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7002 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/7002-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Sun, 24 Feb 2019 17:37:05 +0000
<![CDATA[گرانی لبنیات، تهدیدی برای سلامتی ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7001 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/7001-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C
]]>
Sun, 24 Feb 2019 17:37:05 +0000
<![CDATA[حلاوت مایل به تلخی گزنده]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7000 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/7000-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%AE%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87
]]>
Sun, 24 Feb 2019 17:37:05 +0000
<![CDATA[اخبار زیست‌محیطی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6963 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/6963-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C ]]> Sat, 23 Feb 2019 09:18:16 +0000 <![CDATA[صدور دو میلیون و 700 فقره جریمه عدم معاینه فنی در پایتخت]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6962 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/6962-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
]]>
Sat, 23 Feb 2019 09:18:16 +0000
<![CDATA[دگرگونی چرخه طبیعی آب در کشور]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6961 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/6961-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
]]>
Sat, 23 Feb 2019 09:18:16 +0000
<![CDATA[تازه‌های علم]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6922 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/6922-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85 ]]> Thu, 21 Feb 2019 07:14:45 +0000 <![CDATA[آمار جراحی و بوتاکس زنان از خط قرمز گذشته است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6921 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/6921-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Thu, 21 Feb 2019 07:14:45 +0000
<![CDATA[در جست‌وجوی شکوه گذشته]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6920 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/6920-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
]]>
Thu, 21 Feb 2019 07:14:45 +0000
<![CDATA[تازه‌های علم]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6884 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/6884-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85 ]]> Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000 <![CDATA[اخاذی بیت‌کوینی از کسب‌و‌کار‌های اینترنتی ایرانی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6883 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/6883-%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D8%B0%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
]]>
Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000
<![CDATA[تدارک یک تنفس عمیق]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6882 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/6882-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82
آلودگی گرد و غبار یکی از آلودگی‌های هوا است که در سال‌های اخیر اثر قابل توجهی روی سلامت و وضعیت آب و هوایی کشور‌ها گذاشته است. ایران نیز از نظر ظرفیت علمی در حوزه گرد‌و‌غبار، جزو کشورهای مطرح دنیا است که در مذاکرات مربوط به حوزه گرد‌و‌غبار همواره پیشتاز بوده است. بر‌این‌اساس کشور از لحاظ علمی در زمینه گرد‌و‌غبار یکی از پیشرفته‌ترین کشورها در جهان است، اما باید برای مقابله با این پدیده ارتباطات خود را توسعه دهد که در حال حاضر قرار است همکاری‌های سودمندی با کشور‌ چین در جهت مبارزه با این معضل صورت بگیرد.
]]>
Wed, 20 Feb 2019 10:22:58 +0000
<![CDATA[شهری-جامعه]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6844 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/6844-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87 ]]> Tue, 19 Feb 2019 12:40:59 +0000 <![CDATA[زندان‌ها بر مشکلات اخلاقی و اجتماعی کشور افزوده‌اند]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6843 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/6843-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
]]>
Tue, 19 Feb 2019 12:40:59 +0000
<![CDATA[ پایتخت؛ پذیرای گشت و گذارهای شبانه ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6842 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/6842-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87
با موافقت اعضای شورای شهر تهران با اجرای پایلوت زیست شبانه پایتخت، قرار است از ابتدای اردیبهشت دیگر پایتخت حول و حوش ساعت ۱۲ شب به خواب اجباری نرود و مغازه‌ها، رستوران‌ها و حتی سینماها کرکره‌هایشان را پایین نکشند تا اگر کسی هوس گشت و گذارهای شبانه به سرش زد شهر پذیرای آن باشد.
]]>
Tue, 19 Feb 2019 12:40:59 +0000
<![CDATA[خانواده شهری]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6787 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/6787-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C ]]> Mon, 18 Feb 2019 17:31:24 +0000 <![CDATA[خرابه‌ای که مدرسه نامیده‌اند! ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6786 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/6786-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
]]>
Mon, 18 Feb 2019 17:31:24 +0000
<![CDATA[دارایی بهتر است یا دانایی؟]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6785 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/6785-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
اگر خرید اشیائ تجملی از طریق تمایل به ارتقای شأن و منزلت اجتماعی تحریک شود، باید آن‌ها را «کالاهای منزلتی» نامید که ارزش‌شان با دارایی سایر افراد سنجیده می‌شود. چنین تحلیلی به نقد جدی مصرف‌گرایی می‌انجامد. موقعیت و منزلت، یک بازی است با حاصل جمع صفر. همان‌طور که رقابت تسلیحاتی میان کشورها باعث محروم‌شدن اولویت‌های داخلی از منابع می‌شود، رقابت‌های متظاهرانه نیز که «تب تجمل» نامیده می‌شود، باعث هدررفتن پول‌هایی می‌شود که ممکن است در امور مهم‌تری چون ارتباطات اجتماعی و مسافرت استفاده شوند. البته این انتخاب دشواری است. گفتن اینکه فردی به‌آسانی از مشارکت در این بازی خودداری کند، با توصیۀ کشورها به پرهیز از رقابت تسلیحاتی و توقف خرید هواپیماهای جنگی و صرف منابع در ناهار مدارس و آموزش مشابهت دارد. بدون ترس از تهاجم رقبا، کشورها می‌توانند از اینگونه هزینه‌ها پرهیز کنند؛ اما چنین ترسی وجود دارد.
]]>
Mon, 18 Feb 2019 17:31:24 +0000
<![CDATA[اخبار پزشکی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6747 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/6747-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C ]]> Sun, 17 Feb 2019 17:26:33 +0000 <![CDATA[ایمپلنت درمان لاکچری نیست]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6746 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/6746-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA ]]> Sun, 17 Feb 2019 17:26:33 +0000 <![CDATA[نام «گل» در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6745 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/6745-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
]]>
Sun, 17 Feb 2019 17:26:33 +0000
<![CDATA[کمک‌ جهانی برای ریشه‌کنی بیماری‌های سل، مالاریا و ایدز در ایران]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6744 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/6744-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
یکی از اهداف مهم سازمان بهداشت جهانی، کنترل و ریشه‌کنی بیماری‌های خطرناک و صعب‌العلاج است و این در حالی است که ریشه‌کنی حداقل ۱۰ نوع از بیماری‌ها تا سال ۲۰۲۰ میلادی در دستور کار این سازمان قرار دارد. این سازمان در یک اقدام جهانی با 110 میلیون دلار به ایران، سعی در حذف و ریشه‌کنی بیماری‌های مالاریا، سل و ایدز داشته است.
]]>
Sun, 17 Feb 2019 17:26:33 +0000
<![CDATA[اخبار زیست‌محیطی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-6711 /بخش-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-9/6711-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C ]]> Sat, 16 Feb 2019 17:53:10 +0000