رئیس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه علت اصلی ضرر صنعت طیور را در دوره سه ماهه امسال، ممنوعیت در صادرات گوشت مرغ بیان کرد و گفت: فعالان صنعت طیور کشور در سه ماه گذشته حدود دو هزار میلیارد تومان متضرر شدند.

«غلامعلی فارغی» دیروز در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه این ضرر تمامی چرخه صنعت طیور از جمله تولیدکنندگان مرغ اجداد، مرغ مادر، جوجه یک روزه ومرغ گوشتی و تخمگذار را شامل می‌شود افزود: طبق برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی قرار بود برای حفظ ذخایر کشور، در سه ماهه نخست ۹۸ بالغ بر ۱۰ میلیون قطعه جوجه یک روزه مازاد برای خرید و ذخیره سازی انجام شود، اما تولید مازاد خریداری نشد و این امر موجب ضرر تولیدکنندگان شد.

به گفته وی، طبق برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی ماهانه بین ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام می‌شود.

فارغی ممنوعیت صادرات مازاد تولید را از دیگر چالش های صنعت طیور در مدت یاد شده برشمرد و تصریح کرد: سه ماهه گذشته خرید برای ذخیره سازی انجام نشد، بلکه ممنوعیت صادرات موجب ضرر و زیان ماهانه بیش از ۶۵۰ میلیارد تومان تولید کنندگان صنعت طیور شد که این میزان خسارت از هیچ جایی جبران نمی‌شود، بلکه با ضرر تولید کنندگان بخش کشاورزی، مصرف کنندگان نیز به تبع آن متضرر می شوند.

وی اضافه کرد: امروز با توجه به رشد نرخ تورم و افزایش هزینه های تولید، اکنون قیمت منطقی هر قطعه جوجه یک روزه سه هزار تا سه هزار و ۲۰۰ تومان و گوشت مرغ برای مصرف کنندگان بین ۱۴ هزار تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان است درحالی که طی ماه های گذشته هر قطعه جوجه یک روزه با نرخ یک هزار و ۷۰۰ تومان و گوشت مرغ با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان خریداری می‌شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران اضافه کرد: برطرف شدن ممنوعیت صادرات گوشت مرغ از ابتدای تیرماه امسال و خروج مازاد تولید، قیمت هر قطعه جوجه یک روزه به ۲ هزار و ۶۰۰ تومان و گوشت مرغ در بازار به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار تومان رسیده که به نظر می‌رسد با ادامه این روند بازار این محصول متعادل شود تا جایی که نه تولید کنندگان و نه مصرف کنندگان متضرر شوند.

به گفته وی، قیمت مصوب جوجه یک روزه گوشتی توسط ستاد تنظیم بازار هر قطعه ۲ هزار و ۶۵۰ تومان تعیین شده بود.