نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را در یک روز جابه‌جا کرده که دلیل بر پولشویی است. به گزارش ایسنا، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور درشعبه سوم دادگاه ویژه اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی دادگاه مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را به متهمان تفهیم کرد و از وکیل مدافع موسوی‌نژاد یکی از متهمان این پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد و به دفاع بپردازد.

وکیل مدافع موسوی‌نژاد در دفاع از موکلش گفت: بر اساس کیفرخواست صادره از سوی شعبه اول دادسرا سه اتهام به موکلم نسبت داده شده اعم از مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۹۳ میلیارد و پولشویی است و در کیفرخواست مطرح شده که  معامله فیمابین حسین هدایتی و موکلم و همچنین شکایت هدایتی از موکلم (موسوی‌نژاد) صوری بود در صورتی که صوری نبوده است و  موکلم اگر می‌توانست تسهیلات را اخذ کند برای خودش این کار را می‌کرد. صوری بودن معامله یک ادعاست. وی با بیان اینکه اعمال موکل هیچ تاثیری در پرداخت تسهیلات نداشته است، گفت: بانک‌ در جهت استرداد تسهیلات در موعد مقرر اقدام موثری انجام نداده است. موکل در عدم استرداد این تسهیلات هیچ نقشی نداشته است.

وکیل مدافع موسوی‌نژاد اضافه کرد: تصمیمات پرداخت تسهیلات به آقای حسین هدایتی در شعبه مرکزی انجام می‌شد و به موکل ربطی نداشت و موکلم از سال ۸۷ تا ۹۲ در پروژه کارسان و  لیان زحمت کشیده است.

وی افزود: موکلم دنبال این بوده است که ثمن معامله خود را اخذ کند. نماینده دادستان بفرمایند موکلم در کدام فرآیند نقش داشته است؟ در ادامه قهرمانی نماینده دادستان گفت: بنا بوده ضمانت‌نامه‌ها از بانک‌ خارج و در شرکت ذی‌نفع نقد شود و شرکت ذی‌نفع دیسکانت کند و سهمی به آقایان بدهد. 

قهرمانی افزود: آقای موسوی‌نژاد عنوان کرده  دلخوشی به سپرده‌ها داشته است، در حالی که نباید این اتفاق می‌افتاد و قرار نبوده سپرده‌ها وثیقه باشد. نماینده مدعی‌العموم با اشاره به حساب‌های پسر موسوی‌نژاد، افزود: وی برای پسر ۸ ساله خود  ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را در یک روز جابه‌جاکرده که دلیل بر پولشویی است. در ادامه قاضی اتهامات هانیه پهلوان، یکی دیگر از متهمان پرونده را تفهیم کرد و از او خواست که به دفاع بپردازد.

هانیه پهلوان با رد اتهامات وارده گفت: شوهرم  (امین میزبان) گفت می‌خواهم مدیرعامل شرکت شوم و بدهی دارم، تو بیا مدیرعامل شو. وکالت هم به من داد. من اصلا شرکت نمی‌رفتم و به درخواست شوهرم قبول کردم. این شرکت از سال ۸۶ کار می‌کرد ولی من از سال ۹۱ کارم را شروع کردم. وی افزود: همسرم دو میلیون بدهی به بانک مسکن داشت و نمی‌توانست مدیرعامل شود.  اسناد شرکت طراحی پویان را آقای یقینی می‌گفت امضا کنید. در ادامه، وکیل مدافع هانیه پهلوان گفت: اتهامات موکلم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی است که آن را وارد نمی‌دانم. موکلم از تشکیل این شرکت هیچ اطلاعی نداشته و به توصیه همسرش که کارمند آقای یقینی بوده این کار را کرده است. آقای یقینی پرسنل خود را مجبور می‌کرده در بسیاری از شرکت‌ها دخل و تصرف کنند.

تهدید یکی از متهمان برای عدم حضور در دادگاه

در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: آقای یقینی برخلاف اظهارات مقامات متواری است و دستور ضبط وثیقه او صادر شده و متاسفانه از ناحیه برخی متهمان تهدید شده و در دادگاه حاضر نشده است. 

نماینده دادستان نیز گفت: گفته شد ایشان در بیمارستان است و دوستان به بیمارستان رفتند ولی ایشان از بیمارستان متواری شده‌ و در داخل کشور است و دیشب نامه‌ای فرستاده که می‌ترسد بیاید که در این زمینه قانون حکمفرما خواهد شد.

در ادامه وکیل مدافع تولایی گفت: موکل من مصداق آش نخورده و دهان سوخته است.

در ادامه قاضی دادگاه، اتهامات مجتبی کیان پیشه و حسین شریعتی دیگر متهمان پرونده را به آنها تفهیم کرد و از  آنها خواست که از خود دفاع کنند.