یک اقتصاددان گفت: ما زحمات زیادی کشیده‌ایم تا از سیستم کوپنی خارج شویم بنابراین بازگشت به این سیستم برای کشور توصیه نمی‌شود چون این سیاست برای دوران جنگ و کمبود شدید کالا تجویز می‌شود. 

تیمور رحمانی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به ضرورت حذف دهک‌های بالای جامعه از دریافت یارانه افزود: طبیعی است در شرایطی که اقتصاد و بودجه کشور تحت‌فشار است باید دهک‌های بالای جامعه که به نظر من پنج دهک بالایی است از دریافت یارانه حذف شوند تا حمایت بهتری از دهک‌های فرودست صورت بگیرد. در این راستا نظام اطلاعاتی کشور می‌تواند نقش مهمی داشته باشد و به نظر می‌رسد در شناسایی این اقشار توانمند باشد. وی در مورد پیشنهاد استفاده از سیاست کوپنی ادامه داد: باید توجه داشت که افزایش قیمت کالاهای اساسی مربوط به کمبود عرضه نیست که از سیاست کوپنی استفاده شود. در این شرایط بهتر است که به جای این سیاست مابه‌التفاوت افزایش قیمت کالاها را در قالب یارانه نقدی به دهک‌های فرودست جامعه و تهی‌دستان اضافه کنیم تا فشار روی این دهک‌ها کاهش یابد.

رحمانی گفت: سیاست کوپنی هزینه‌های جانبی را افزایش می‌دهد، درحالی‌که در روش اضافه کردن به یارانه‌ها این هزینه‌ها کمتر است.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: روش حمایت از اقشار فرودست باید قاعده‌مند و متمرکز روی یارانه‌ها باشد تا از پراکندگی موردی هم جلوگیری شود. به گزارش ایلنا، اوایل هفته جاری، کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه‌ای به دولت این اجازه را داد تا در تامین کالاهای اساسی مردم با نرخ ارز ترجیحی و پرداخت نقدی از کالابرگ الکترونیکی استفاده کند؛ موضوعی که در میان اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی واکنش‌های بسیاری درپی داشت.