معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بازسازی سوریه بازار 600 میلیارد دلاری برای پیمانکاران بخش خصوصی ایران می‌تواند باشد، گفت: در تفاهمنامه بین دولت‌های ایران و سوریه عدد 30 هزار واحد مکسونی برای بازسازی از طریق ایرانی‌ها مشخص شده است و ما آمادگی داریم که پیمانکاران و بخش خصوصی را وارد بازار مصالح این پروژه بزرگ کنیم. 

امیر امینی، در گفت‌وگو با ایلنا درباره توافق با دولت سوریه برای ورود پیمانکاران ایرانی در پروژه‌های بازسازی مناطق جنگ زده، اظهار داشت: موافقت نامه راهبردی ایران با دولت سوریه تنظیم شده است و مهم ترین موضوع در این تفاهمنامه اصلاح و روان سازی روابط بانکی است که اگر این موضوعات حل نشوند پیمانکاران به عنوان بخش خصوصی طرف ایرانی برای بازسازی قطعا با مشکل مواجه می‌شوند.

وی ادامه داد: به دنبال روان سازی روابط بانکی هسیتم که این اقدام چه با ایجاد شعب کارگزاری  چه حتی با ایجاد شعب بانکی خاص انجام خواهد شد. هر یک از طرفین در کشور مقابل چه در تسهیل تضامین و چه در تعیین شعب بانک‌هایی که باید تضامین را بپذیرند و صادر کنند باید اقدامات خود را انجام دهند. پیش‌بینی‌های خوبی در این زمینه شده و بانک مرکزی ایران و سوریه هم توافقاتی کرده‌اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به فرصت سرمایه‌گذاری موجود در سوریه برای بخش خصوصی کشورمان اظهار داشت: طبق گزارش دولت سوریه در جریان جنگ 7 ساله چیزی حدود 600 میلیارد دلار خسارت به این کشور وارد شده است که اخیرا نخست‌وزیر سوریه به نمایندگی از دولت برای واگذاری پروژه‌های بازسازی سوریه به ویژه بازسازی واحدهای مسکونی به ایرانی‌ها اعلام آمادگی کرده بود.

امینی تاکید کرد: در تفاهمنامه بین دولت‌های ایران و سوریه عدد 30 هزار واحد مکسونی برای بازسازی از طریق ایرانی‌ها مشخص شده است و ما آمادگی داریم که پیمانکاران و بخش خصوصی را وارد بازار مصالح این پروژه بزرگ کنیم.

وی با بیان اینکه این پروژه‌ها اغلب متعلق به مردم است و تامین منابع بخش غالب آن از طرف مردم و از طریق تسهیلات و کمک‌های دولت سوریه انجام می‌شود، گفت: در بخش ساختمان‌های عمومی و دولتی هم ظرفیت‌هایی برای سرمایه گذاری وجود دارد که در این پروژه تمام منابع مورد نیاز را دولت سوریه تامین می‌کند.