معاون حقـوقـی رئیس جمهور گفت: کُره باید ما به تفاوت پول ما را بپردازد؛ زیرا این کشور باعث شده است ارزش پول ما در این چند سالی که اجازه نداند پول‌ها به ایران منتقل شود، ارزش پول ما کاهش پیدا کند که این کشور باید خسارتش را بابت این منع بپردازد. محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: بعد از اینکه وجوه ما از کُره آزاد شد،  با توجه به اینکه این کشور مانع انتقال وجوه ما در زمان مناسب شده است و قیمت پول کُره کاهش پیدا کرده  و ایران بابت این کاهش پول خسارت دیده است، این بحث پیش‌آمد که در این زمینه دوباره کارشناسی صورت گیرد و به زودی نظرات خود را اعلام می‌کنیم.