آیین‌نامه اجرایی واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس و ون مورد نیاز با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد. هیئت وزیران به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه این آیین‌نامه را تصویب کردند. به گزارش ایسنا، هدف از این آیین‌نامه پاسخگویی به نیاز حمل و نقل درون شهری و برون شهری و همچنین رفع نیازهایی بخش صنعت و تولید و رفع انحصار است‌. منابع ارزی مورد نیاز این آیین‌نامه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین و ابلاغ می‌شود.