معاون سازمان بنادر و دریانوردی گفت: طبق آخرین گزارش‌ها، در بخش کنترل و بازرسی کشتی‌ها از ابتدای امسال تاکنون ۱۴۱۹ کشتی خارجی کنوانسیونی و غیر کنوانسیونی در بنادر ایران بازرسی شده که از این تعداد ۴۸۱ فروند کشتی دارای نقص بوده و ۱۴۱ فروند هم توقیف فنی شده‌اند.   به گزارش ایلنا، مجید علی‌نازی با بیان اینکه توقیف کشتی در بنادر کشورهای مختلف کاملا طبیعی است، به پیگیری توقیف کشتی‌هایی اشاره کرد که تحت پرچم جمهوری اسلامی باشد.