ارزش روبل در مقابل دلار به پایین‌ترین حد در ۱۷ ماه اخیر رسید، بیش از صد روبل در قبال یک دلار. در هشت ماهی که از سال ۲۰۲۳ می‌گذرد، ارزش پول ملی روسیه در قبال دلار روند نزولی داشته است و حدود ۳۰ درصد ارزشش را از دست داده است. به گزارش خبرگزاری تاس، یکی از مشاوران کرملین «سیاست‌های گل و گشاد پولی» را عامل سقوط ارزش روبل دانسته است.