محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، آیین‌نامه واردات خودروی جانبازان را که به تصویب هیأت وزیران رسید، ابلاغ کرد. به گزارش ایلنا، از نکات مهم این آیین‌نامه واردات خودرو با نرخ صفر سود بازرگانی، تعیین سقف ارزش خودرو و عدم امکان فروش رسمی، عادی و وکالتی تا پنج سال است.