وزیر ارتباطات در خصوص آخرین مصوبه اتحادیه جهانی مخابرات مبنی بر ورود اینترنت ماهواره‌ای به ایران گفت: همچون گذشته از ارائه دهندگان خدمات اینترنت ماهواره‌ای برای فعالیت در ایران به خصوص مناطق روستایی استقبال می‌کنیم. به گزارش مهر، عیسی زارع‌پور تاکید کرد: این استقبال مشروط به این است که قواعد سرزمین جمهوری اسلامی ایران را قبول کنند.