اسامی دریافت کنندگان خودروی خارج از ضوابط مجلس را منتشر کنید

ایسنا- نماینده تهران در مجلس در نامه‌ای به هیات رئیسه مجلس خواستار انتشار اسامی دریافت کنندگان خودرو خارج از ضوابط مجلس شد. علی خضریان گفت: این درخواست در سامانه مجلس ثبت شده و نمایندگان می توانند آن را امضا کنند.