مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان ایران گفت: طبق توافق ۵ کشور حاشیه دریای خزر در کنوانسیون منابع آبزی دریای خزر، ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری یکسال دیگر تمدید شد.

بر اساس اعلام وزارت جهادکشاورزی ناصر کرمی‌راد در حاشیه نشست تخصصی پرورش دهندگان ماهیان خاویاری کشور که در بندر انزلی برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق توافق ۵ کشور حاشیه دریای خزر در کنوانسیون منابع آبزی دریای خزر، ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری به تصویب رسیده که امسال یازدهمین سال آن است و طبق توافق صورت گرفته یک سال دیگر این ممنوعیت ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به این که کشور ایران در بازسازی ذخایر خاویاری سابقه طولانی دارد که حتی تا صد سال نیز می‌رسد، افزود: ایران یکی از کشورهای پیشتاز در زمینه بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری است که می‌خواهیم آن را توسعه داده و در کنار ممنوعیت صید تجاری، بازسازی ذخایر انجام می‌شود.