بدهی خارجی ایران در پایان تیر ماه سال جاری، ‌به رقم ۷ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱۹.۸ درصد کم شده است. گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان تیر ماه سال جاری به رقم ۷ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار رسیده است.

میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور یک میلیارد و ۷۷۲ میلیون دلار و بدهی‌های بلند مدت ایران نیز پنج میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار اعلام شده است. از سوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران، هفت میلیارد و ۲۳ میلیون یورو است که پنج میلیارد و ۲۸۹ میلیون یورو از این میزان، حجم بدهی‌های میان مدت و بلندمدت بوده و یک میلیارد و ۷۳۴ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه مدت است. این در حالی است که میزان بدهی خارجی کشور در پایان تیر ماه سال گذشته معادل ۸ میلیارد و ۹۵۴ میلیون دلار بوده و میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور دو میلیارد و ۳۳۲ میلیون دلار و بدهی‌های بلند مدت ایران نیز شش میلیارد و ۶۲۱ میلیون دلار اعلام شده است.