رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی گفت: قانون بانک مرکزی قطعا نیاز به اصلاحات واقع‌بینانه دارد که موجب استقلال عملیاتی همراه با اقتدار و صیانت اجرا در نظارت شود.

عبدالناصر همتی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: قانون بانک مرکزی قطعا نیاز به اصلاحات واقع‌بینانه دارد که موجب استقلال عملیاتی همراه با اقتدار و صیانت اجرا در نظارت و.در کنار هدف اصلی کنترل تورم، مانع بی‌ثباتی و رکود شود.

او نوشت: این اصلاح باید موجب بسته شدن راه هر گونه فشار دولت و مجلس بر آن شود و حضور مشورتی شورای فقهی در آن باشد، نه به عنوان رکن.