خبرآنلاین: بررسی ها حاکی از آن است که در حال حاضر هر پاکت سیمان تیپ ۲ تهران در بازار ۵۰ هزار تومان قیمت خورده است. طبق آخرین بررسی‌های میدانی صورت گرفته در حال حاضر هر پاکت سیمان تیپ ۲ تهران در بازار ۵۰ هزار تومان قیمت دارد و هر پاکت سیمان تیپ ۲ آبیک نیز به قیمت ۴۹ هزار تومان خرید و فروش می‌شود و هر پاکت سیمان تیپ ۲ فارس نو نیز ۵۳ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت خورده است و سیمان تیپ ۵ تهران نیز ۶۸ هزار تومان قیمت خورده است و سیمان تیپ ۱ آبیک در بازار ۵۱ هزار تومان قیمت دارد. طبق بررسی‌های صورت گرفته هر پاکت سیمان تیپ ۲ آبیک در هفته‌های اخیر ۱۰ هزار تومان ارزان شده است.