ایلنا- رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار گفت: حدود 1200 تن تخم مرغ به افغانستان صادر شد اما هنوز مرزهای عراق بر روی تخم‌مرغ‌های ایرانی باز نشده است. خبر فشار ترکیه بر عراق برای وارد نکردن تخم‌مرغ از ایران از سوی مسئولان وزارت کشاورزی تکذیب شد اما این سخن از سوی صادرکنندگان تخم‌مرغ تایید شده و واقعیت دارد.

ناصر نبی‌پور با بیان اینکه میانگین قیمت فروش تخم‌مرغ درب کارخانه کیلویی 31 تا 34 هزار تومان است، افزود: قیمت بار 11 کیلویی، هر کیلو 31 هزار تومان و بار 13 کیلویی 34 هزار تومان است.

وی 90 هزار تومان را نرخ منطقی برای یک شانه تخم‌مرغ درب واحدهای صنفی دانست و افزود: قیمت یک شانه تخم‌مرغ 2 کیلویی درب کارخانه حدود 64 هزار تومان تمام می‌شود پس با احتساب کرایه حمل و نقل و سود قانونی یک شانه تخم‌مرغ 90  تا 100 هزار  تومان تمام می‌شود.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: دولت نرخ مصوب یک کیلو تخم‌مرغ را 35 هزار تومان اعلام کرد این در حالیست که قیمت تمام شده یک کیلو تخم‌مرغ 48 هزار تومان برای مرغدار تمام می‌شود. اینجا این پرسش مطرح است که دولت با توجه به کدام آنالیز به این قیمت رسیده است؟