وزارت برق عراق ضمن اعلام پرداخت کامل بدهی معوقه خود به ایران، تأکید کرد که میزان صادرات گاز ایران به عراق هنوز کمتر از میزان توافق شده است.

سخنگوی وزارت برق عراق گفت: تولید برق در عراق هم‌اکنون حدود روزانه 20 هزار مگاوات است و این مقدار هنوز با حجم مصرف روزانه فاصله دارد.

«احمد موسی» افزود: عراق منتظر افزایش گاز ارسالی از ایران به منظور افزایش نسبی تولید برق است. سخنگوی وزارت برق عراق تأکید کرد: بغداد همه بدهی‌های معوقه خود بابت خرید گاز از ایران را پرداخت کرده و اعلام کرده که به 50-55 میلیون متر مکعب گاز در روز نیاز دارد.