صدا و سیما- رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: برای دارو و نان تمام دهک‌ها برابر هستند و مبلغی هم که به عنوان یارانه واریز شده است ارتباطی به نان و دارو ندارد. 

مسعود میرکاظمی، افزود: برای دارو و نان تمام دهک‌ها برابر هستند.مبلغی هم که به عنوان یارانه واریز شده است ارتباطی به نان و دارو ندارد. نانوایی‌ها تا اطلاع ثانوی به همان شکل قبل کار خواهند کرد.