محسن رضایی، معاون اقتصادی و صولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور از تیم اقتصادی دولت حذف شدند.به گزارش مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه مربوط به حذف معاونان اجراییوی) و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت را ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۷ فروردین ۱۴۰۱، به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب کرد، معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت موضوع بند (۱) ماده (۶) اصلاحی آیین نامه داخلی هیأت دولت، حذف شوند.