ایلنا- نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس با بیان اینکه جداول بودجه ۱۴۰۱ به شکل فاجعه باری تغییر داده شده است، گفت: این جداول یا باید اصلاح شود یا باید به پیشنهاد دولت بازگردد.

حسین حاتمی در تذکر شفاهی خود، گفت: جداول بودجه ۱۴۰۱ به شکل فاجعه باری تغییر داده شده است و اسم شهرستان برخورداری با تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان در ردیف محرومیت ها دیده شده در حالی که شهرستانی محروم مثل چارویماق در ردیف محرومیت لحاظ نشده است.

وی افزود: تهران و همدان با حدود ۲۰ درصد افزایش اعتبار مواجه شده در حالی که برخی از استان های محروم بعضا منهای ۱۰ درصد کاهش اعتبار داشته اند، متوسط دریافتی یک کمیته امدادی محروم و مظلوم زیر ۳ هزار تومان افزایش داشته در حالی که متوسط افزایش روزانه یک هیات علمی بیش از ۴۰۰ هزار تومان بوده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: هیچ تحت پوشش کمیته امدادی عضو کمیسیون تلفیق نبوده است اما اکثر اعضای تلفیق هیات علمی دانشگاه بوده‌اند، قانونی که عدالت ندارد شرافت ندارد. این جداول یا باید اصلاح شود یا باید به پیشنهاد دولت بازگردد.