قرن‌نو- بازار ارز دیروز تحت‌ِتاثیر دو اتفاق مهم شرایط ویژه‌ای را تجربه کرده؛ به‌طوری‌که فاز احتیاط در این بازار قابل‌مشاهده است.

بهای هر دلار ازیک‌سو به‌واسطه توقف مذاکرات هسته‌ای و ازسوی‌دیگر به دلیل وقایع رخ‌داده در عراق در موقعیت تازه‌ای قرار گرفته است.

بسیاری از فعالان بازار ارز می‌گویند رشد قیمت دلار به بالاتر از ۲۶ هزار و پانصد تومان سبب شده احتمال رشد بیشتر قیمت در بازار مهیا شود.