مهر-  معاون وزیر صمت گفت: حجم قابل توجهی محصول کشاورزی صادر می‌شود و کمتر از ۵ درصد از این صادرات به کشور عودت می‌خورد.

علیرضا پیمان پاک در مورد جزئیات بازگشت محصولات کشاورزی صادراتی گفت: اخباری که طی روزهای گذشته در مورد عودت محصولات کشاورزی صادراتی منتشر شد بی‌انصافی بود؛ حجم قابل توجهی محصول کشاورزی صادر می‌شود و کمتر از ۵ درصد از این صادرات به کشور عودت می‌خورد؛ به عنوان مثال ۳۰۰ هزار تن سیب صادر می‌شود و دو هزار تن برگشت می‌خورد.رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: قرنطینه باید جلوی این اتفاق را بگیرد. شاید از ۱۰۰ کانتینری که صادر می‌شود ۲ کانتینر از دست قرنطینه در برود؛ به عنوان مثال می‌توان به صادرات فلفل دلمه‌ای اشاره کرد. باید وضعیت فلفل دلمه‌ای را از مقصد تولید مدیریت کنیم. در این فرایند هیچ ایرادی در مورد سموم و کود وارد نشده بود بلکه استانداردهای روسیه با ایران متفاوت است. استانداردهای روسیه بر پایه گوست است. این استاندارد باید ترجمه و تطبیق داده می‌شد؛ مثلاً این سموم مواد افزودنی را نمی‌پذیریم و این فاکتورها را داریم.