ایلنا- رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: از سال جاری هند بنا به استاندارهای خود محصولات کشاورزی را وارد می‌کند و کیوی ایران با استانداردهای هند مطابقت ندارد.مصطفی دارایی‌نژاد، با تایید خبر تایید نشدن استاندراد کیوی تولید شده ایران از سوی هند، گفت: از سال جاری برخی از کشورهای هدف صادراتی دیگر به اخذ تاییده سازمان حفظ نباتات ایران برای ورود محصولات کشاورزی کفایت نمی‌کنند و ایران باید بنا به کیفیت و استانداردهای آنها تولید کند.

به گفته وی؛ از خرداد سال جاری بخشنامه‌ای از کشورهای صادراتی بدست رسیده است که میزان سم و کود محصولات کشاورزی در آن مشخص است. کشورهای عمان، قطر، هند، روسیه، امارات متحده عربی و پاکستان بنا به دستورالعمل‌های جدید خواهان محصولات کشاورزی ما خواهند بود.