ایسنا-نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که خط فقر به دهک‌های میانی جامعه رسیده، وضعیت فقر در جامعه بدتر شده و شرایط اقتصادی برای اقشار متوسط و پایین سخت شده است.حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی گفت: معمولا معدل عملکرد دولت در شاخص ها کمتر از ۱۰ است که شاید همین عامل باعث فاصله با اهداف برنامه توسعه باشد.نماینده مردم تبریز با بیان اینکه درآمد سرانه ملی با پیش بینی های برنامه ششم فاصله زیادی دارد، افزود: ضریب جینی نیز عدد ۱۰ واحد درصدی را نشان می دهد؛ این یعنی خط فقر به دهک های میانی جامعه رسیده، وضعیت فقر در جامعه بدتر شده و شرایط اقتصادی برای اقشار متوسط و پایین سخت شده است.