مهر- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رشد نقدینگی در ایران طی 50 سال اخیر حدود 27 هزار برابر شده است و در چنین شرایطی نمی توان انتظار ثبات ارزش پول ملی را در کشور داشت.غلامرضا مصباحی مقدم افزود: از 50 سال گذشته تاکنون که نفت وارد اقتصاد ایران شده است دچار رشد نقدینگی در کشور شدیم و این جریان مخصوص چهار دهه گذشته نیست و به طور دقیق از سال 1351 که وزن نفت در بودجه کشور بالا رفت ، دچار کسری بودجه و رشد نقدینگی در کشور هستیم.وی با تاکید بر اینکه باید بودجه کشور از نفت آزاد شود، تصریح کرد: اگرچه نفت موهبت خوبی برای کشور است اما تبدیل درآمد‌های حاصل از نفت در بودجه، تبدیل به نفرین منابع در کشور شده است.