ایلنا- رئیس جمهوری اسلامی ایران در حکمی، مهدی غضنفری را به سمت عضو و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد.