مهر- رئیس اتحادیه دام‌های سبک کشور با بیان اینکه کشتار دام‌های مولد با شتاب زیادی ادامه دارد، خواستار تغییر فوری مدیران دولت قبل شد. افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور با اشاره به اینکه کشتار میش‌های مولد با شتاب ادامه دارد، اظهار داشت: این اتفاق با توجه به کمبود شدید و گرانی بی سابقه نهاده‌های دامی و خشکسالی که در کشور اتفاق افتاده، شرایط کرونایی، کاهش مصرف گوشت و عدم اجرای برنامه‌های حمایتی مثل خرید داخلی و صادرات که دام انباشته شده را از چرخه تولید خارج می‌کند کاملاً طبیعی است. چرا که دامداران در شرایط بسیار سختی قرار دارند و کسی نیز به آنها کمک نمی‌کند. وی با اشاره به اینکه دامداران با توجه به شرایط دشواری که در آن قرار گرفته‌اند ناچار به کشتار دام‌های مولد هستند، افزود: در حال حاضر تولید کنندگان نه تنها سود نمی‌کنند بلکه برای جلوگیری از زیان بیش از حد ناچار به کشتار دام‌های خود هستند.