مهر- رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: علت بالا بودن قیمت سیمان در بازار، ورود دلالان است که منجر به کاذب شدن نرخ ها شده و این قیمت باید به کیسه‌ای کمتر از ۳۰هزار تومان برسد. محمدرضا رضایی کوچی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از علل افزایش قیمت مسکن، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است، گفت: باید سالی یک میلیون واحد مسکونی می‌ساختیم که متأسفانه ۳۰۰ هزار واحد ساخته شده و افزایش قیمت مسکن را در پی داشت.